Sommarmöte 2020

Mötesprogram

Lyssna på sommarmötet här

Fredag 22/5

18.00 Predikan, Jyrki Pitkälä

19.00 Anförande, Herren är min tillflykt och min borg. Ps 91:2, Pasi Juujärvi


Lördag 23/5

14.30 Sångstund, Dalaungdomar
15.00 Predikan, SFC:s hälsning, Timo Löppönen

16.00 Predikan, Assar Turunen

Söndag 24/5

14.30 Söndagsskola, Pirjo Pitkälä (Endast på svenska)

15.00 Predikan, Matti Väyrynen

16.00 Predikan och slutord, Timo Lehtola