Sommarmöte 2021

Kollekt

På grund av de restriktioner som gäller under coronapandemin har intäkterna minskat samtidigt som en större del av kostnaderna rullar på som vanligt. För att täcka löpande kostnader samt kunna genomföra Guds rikes arbete samlar vi således in kollekt under sommarmötet. Alla bidrag mottages med tacksamhet!

Betala med Swish eller till SFC Plusgiro
Plusgiro: 495 34 23-3
Referens: Kollekt