Arkisto

Arkisto - Taalainmaan rauhanyhdistys

Kuuntele arkistosaarnoja


Tue toimintaamme

Arkisto - suviseurat


Suviseurat 2023

2023-05-19

A. Pyykölä 1 Piet 1:1-9 Kuuntele
A. Turunen Matt 13:1-9 Kuuntele
P. Juujärvi Matt 6:31-33 Kuuntele
E. Jurmu Ps 23 Kuuntele


2023-05-20

P. Juujärvi Matt 11:2-6 Kuuntele

Avajaispuheet:

T. Lehtola Ps 27:1, 4-5 Kuuntele
E. Jurmu Luuk 16:19-31 Kuuntele
A. Pyykölä Ps 84 Kuuntele
V. Heikkinen Puheenvuoro Kuuntele


2023-05-21

E. Nuolioja Ap. t 1:1-5 Kuuntele
A. Tölli Matt 14:22-33 Kuuntele
E. Jurmu 1 Piet 5:1-11 Kuuntele
T. Lehtola Ps 91:11-12 Kuuntele
V. Heikkinen Joh 6:60-69 Kuuntele
P. Ojanne Matt 8:23-27 Kuuntele


Suviseurat 2022

2022-05-27

T. Löppönen Apg 1:1-11 Kuuntele
M. Kanniainen Rom 8:24-27 Kuuntele
V. Palola Apg 10:42-48 Kuuntele
C. Simonson Joh 6:1-15 Kuuntele
V. Juujärvi Luk 8:4-8 Kuuntele
R. Peura Luk 8:1-3 Kuuntele
T. Lehtola Hab 2:2-4 Kuuntele


2022-05-28

O. Ojanne Joh 3:1-14 Kuuntele
C. Simonson Ps 90 Kuuntele
V. Palola Rom 5:15-19 Kuuntele
T. Lehtola Dan 6:16-23 Kuuntele
T. Löppönen Anförande Kuuntele


2022-05-29

V. Palola Mark 10:17-27 Kuuntele
R. Peura Heb 4:9-16 Kuuntele
C. Simonson Luk 10:38-42 Kuuntele
O. Ojanne Rut 1:14-18 Kuuntele
V. Juujärvi 2 Kung 5:8-10 Kuuntele
T. Lehtola 2 Tim 2:1-13 Kuuntele


Suviseurat 2021

2021-08-13

T. Kalliokoski 1 Pet 1:1-9 Kuuntele
M. Heikkinen Matt 5:8 Kuuntele
M. Kontkanen 1 Moses 3:6-23 Kuuntele
T. Kalliokoski Ps 23 Kuuntele
P. Juujärvi Apg 8:26-35 Kuuntele

2021-08-14

M. Heikkinen Joh 10:1-4 Kuuntele
P. Juujärvi Upp 2:1-7 Kuuntele
T. Lehtola 1 Kor 13:1-13 Kuuntele
M. Kontkanen Rom 14:17 Kuuntele
T. Kalliokoski Apostolien teot 16:25-34 Kuuntele
T. Kalliokoski 5 Mos 34:1-12 Kuuntele
T. Lehtola Alustus Kuuntele

2021-08-15

T. Kalliokoski Dan 3:24-30 Kuuntele
M. Kontkanen Upp 7:13-17 Kuuntele
M. Heikkinen Matt 25:1-13 Kuuntele
T. Kalliokoski Jes 35:3-10 Kuuntele
T. Lehtola Heb 6:19-20 Kuuntele

Suviseurat 2020

2020-05-22

J. Pitkälä Matt 5-7 Kuuntele
P. Juujärvi Alustus Kuuntele

2020-05-23

T. Löppönen Apostolien teot 1:5-11 Kuuntele
A. Turunen Luk 15:11-32 Kuuntele

2020-05-24

M. Väyrynen Hes 34:11-16 Kuuntele
T. Lehtola Ps 23 Kuuntele

Suviseurat 2019

2019-05-31

P. Kainua Joh 6:1-14 Kuuntele
M. Heikkinen Ps 73 Kuuntele
J. Kopperoinen Jak 1:1-7 1:17-19 Kuuntele
V. Heikkinen Luk 15:11-24 Kuuntele

2019-06-01

M. Heikkinen Apostolien teot 8:26-40 Kuuntele
T. Kalliokoski Apostolien teot 1:1-11 Kuuntele
T. Kalliokoski 5 Mos 8:1-6 Kuuntele
A. Turunen Mat 11:2-6 Kuuntele
V. Heikkinen Alustus Kuuntele

2019-06-02

T. Kalliokoski Sak 3 Kuuntele
J. Kopperoinen Mat 6:1-15 Kuuntele
T. Kalliokoski Ps 33:12-22 Kuuntele
P. Kainua Mat 11:25-28 Kuuntele
M. Heikkinen Ilmestys 3:14-22 Kuuntele