Tietoa meistä

Koti & perhe

SFC:n koti- ja perhetyö

Lähetystyön ohella lapsi- ja nuorisotyö on tärkeä osa SFC:n järjestämää Jumalan valtakunnan työtä. Tavoitteena on yhteistyössä paikallisten rauhanyhdistyksien kanssa huolehtia, että kaikki lapsista vanhuksiin saavat kuulla lohduttavaa sanomaa Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Tähän työhön kuuluvat seuraavat osa-alueet:

Lapsi- ja nuorisotyö

SFC:n tehtävänä on tukea paikallisia rauhanyhdistyksiä päiväkerho-, pyhäkoulu- ja raamattuluokkatyössä. Se tapahtuu järjestämällä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia lapsi- ja nuorisotyössä toimiville.

Leirityö

SFC järjestää vuosittain leirejä lapsille, nuorille ja aikuisille

Rippikoulutyö

SFC järjestää yhteistyössä Suomen sisarjärjestön SRK:n kanssa rippikouluopetusta. Koska opetus Suomessa tapahtuu pääasiallisesti suomeksi, SFC järjestää tulkkauksen niin, että myös ruotsinkieliset nuoret voivat osallistua opetukseen.

Perhetyö

Perinteisen lapsi- ja nuorisotyön ohella on kasvanut tarve järjestää koteja ja perheitä tukevaa toimintaa. Tämä toiminta tapahtuu rauhanyhdistyksissä yhteistyössä paikallisten diakoniatoimikuntien kanssa. Esimerkki koti- ja perhetyöstä ovat tilaisuudet, joissa kokoonnutaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja teemoista.