Arkiv

Arkiv - Dalarnas fridsförening

Lyssna på arkiv


Stöd vår verksamhet

Arkiv - sommarmöten


Sommarmöte 2023

2023-05-19

A. Pyykölä 1 Pet 1:1-9 Lyssna
A. Turunen Matt 13:1-9 Lyssna
P. Juujärvi Matt 6:31-33 Lyssna
E. Jurmu Ps 23 Lyssna


2023-05-20

P. Juujärvi Matt 11:2-6 Lyssna

Hälsningstal:

T. Lehtola Ps 27:1, 4-5 Lyssna
E. Jurmu Luk 16:19-31 Lyssna
A. Pyykölä Ps 84 Lyssna
V. Heikkinen Anförande Lyssna


2023-05-21

E. Nuolioja Apg 1:1-5 Lyssna
A. Tölli Matt 14:22-33 Lyssna
E. Jurmu 1 Pet 5:1-11 Lyssna
T. Lehtola Ps 91:11-12 Lyssna
V. Heikkinen Joh 6:60-69 Lyssna
P. Ojanne Matt 8:23-27 Lyssna


Sommarmöte 2022

2022-05-27

T. Löppönen Apg 1:1-11 Lyssna
M. Kanniainen Rom 8:24-27 Lyssna
V. Palola Apg 10:42-48 Lyssna
C. Simonson Joh 6:1-15 Lyssna
V. Juujärvi Luk 8:4-8 Lyssna
R. Peura Luk 8:1-3 Lyssna
T. Lehtola Hab 2:2-4 Lyssna


2022-05-28

O. Ojanne Joh 3:1-14 Lyssna
C. Simonson Ps 90 Lyssna
V. Palola Rom 5:15-19 Lyssna
T. Lehtola Dan 6:16-23 Lyssna
T. Löppönen Anförande Lyssna


2022-05-29

V. Palola Mark 10:17-27 Lyssna
R. Peura Heb 4:9-16 Lyssna
C. Simonson Luk 10:38-42 Lyssna
O. Ojanne Rut 1:14-18 Lyssna
V. Juujärvi 2 Kung 5:8-10 Lyssna
T. Lehtola 2 Tim 2:1-13 Lyssna


Sommarmöte 2021

2021-08-13

T. Kalliokoski 1 Pet 1:1-9 Lyssna
M. Heikkinen Matt 5:8 Lyssna
M. Kontkanen 1 Moses 3:6-23 Lyssna
T. Kalliokoski Ps 23 Lyssna
P. Juujärvi Apg 8:26-35 Lyssna

2021-08-14

M. Heikkinen Joh 10:1-4 Lyssna
P. Juujärvi Upp 2:1-7 Lyssna
T. Lehtola 1 Kor 13:1-13 Lyssna
M. Kontkanen Rom 14:17 Lyssna
T. Kalliokoski Apg 16:25-34 Lyssna
T. Kalliokoski 5 Mos 34:1-12 Lyssna
T. Lehtola Anförande Lyssna

2021-08-15

T. Kalliokoski Dan 3:24-30 Lyssna
M. Kontkanen Upp 7:13-17 Lyssna
M. Heikkinen Matt 25:1-13 Lyssna
T. Kalliokoski Jes 35:3-10 Lyssna
T. Lehtola Heb 6:19-20 Lyssna

Sommarmöte 2020

2020-05-22

J. Pitkälä Matt 5-7 Lyssna
P. Juujärvi Anförande Lyssna

2020-05-23

T. Löppönen Apg 1:5-11 Lyssna
A. Turunen Luk 15:11-32 Lyssna

2020-05-24

M. Väyrynen Hes 34:11-16 Lyssna
T. Lehtola Ps 23 Lyssna

Sommarmöte 2019

2019-05-31

P. Kainua Joh 6:1-14 Lyssna
M. Heikkinen Ps 73 Lyssna
J. Kopperoinen Jak 1:1-7 1:17-19 Lyssna
V. Heikkinen Luk 15:11-24 Lyssna

2019-06-01

M. Heikkinen Apg 8:26-40 Lyssna
T. Kalliokoski Apg 1:1-11 Lyssna
T. Kalliokoski 5 Mos 8:1-6 Lyssna
A. Turunen Mat 11:2-6 Lyssna
V. Heikkinen Anförande Lyssna

2019-06-02

T. Kalliokoski Sak 3 Lyssna
J. Kopperoinen Mat 6:1-15 Lyssna
T. Kalliokoski Ps 33:12-22 Lyssna
P. Kainua Mat 11:25-28 Lyssna
M. Heikkinen Upp 3:14-22 Lyssna