News

23.09.2020

Andaktsmöten och annan verksamhet under corona-pandemin

Myndigheterna har gett instruktioner och rekommendationer med anledning av den pågående Corona-pandemin. Dessa påverkar våra verksamheter, så att antalet missionsresor reducerats. Följande andaktsmöten kommer att sändas online från Dalarnas Fridsförening.

ANDAKTSMÖTEN VANLIGA SÖNDAGAR TILL OCH MED OKTOBER 2020
Söndagar (Svensk tid)
• Kl 15.00 predikan
• Kl 17.00 predikan

ANDAKTSMÖTEN VANLIGA SÖNDAGAR FRÅN OCH MED NOVEMBER 2020
Söndagar (Svensk tid)
Kl 15.00 Möten med två predikningar

Höstmöte 25 - 27 september 2020 (Svensk tid)
• Fr 25/9 Kl 18.00 predikan
• Fr 25/9 Kl 20.00 predikan

• Lö 26/9 Kl 13.00 predikan
• Lö 26/9 Kl 15.00 predikan
• Lö 26/9 Kl 17.00 predikan

• Sö 27/9 Kl 13.00 predikan
• Sö 27/9 Kl 15.00 predikan
• Sö 27/9 Kl 17.00 predikan

Lyssna här

KOLLEKT
Du kan stödja Guds Rikes arbete genom att lämna kollekt eller annat bidrag.
Swish: 123 149 25 29
Ange kollekt som ämne för betalningen.

Kollekt och andra bidrag kan även betalas in på SFC:s konto
IBAN NR: IBAN SE10 9500 0099 6042 4953 4233
Mottagare: SFC, Sveriges Fridsföreningars Centralorganisation

News