Om oss

Hem & Familj

SFC:s hem och familjearbete

Vid sidan av missionsarbetet har barn- och ungdomsarbetet varit och är en viktig del av det Guds rikes arbete som SFC organiserar och utför. Syftet med detta arbete är att i samarbete med de lokala fridsföreningarna verka för att såväl barn, unga och gamla får höra det trösterika budskapet om Herren Jesus Kristus. Detta arbete bedrivs i följande verksamheter:

Barn- och ungdomsarbete

SFC:s uppdrag är att stötta de lokala fridsföreningarna i barntimme-, söndagsskole- och bibelklassarbetet. Detta gör vi genom att ordna diskussion och utbildningstillfällen.

Lägerarbete

SFC ordnar årligen läger för såväl barn, ungdomar som vuxna.

Konfirmationsarbete

SFC bedriver i samarbete med systerorganisationen i Finland (SRK) konfirmationsundervisning. Då undervisningen i Finland till största del sker på finska, organiserar och sköter SFC tolkning och översättning så att svensktalande ungdomar kan tillgodogöra sig undervisningen.

Familjearbetet

Vid sidan av det traditionella arbetet med barn och ungdomar har behovet av att arbeta riktat mot hem och familjer ökat. Detta arbete görs i samarbete med det lokala diakoniarbetet som sker i fridsföreningarna. Exempel på hem- och familjearbete är sammankomster där människor får samlas för att diskutera aktuella ämnen och teman.