Livesändningar

Radio

Här kan du ta del av våra möten direkt.Alternativ om spelaren inte fungerar:
Öppna i extern spelare

På Android kan exempelvis appen ServeStream användas.
Till ServeStream på Google Play


Kollekt

För att täcka löpande kostnader samt kunna genomföra Guds rikes arbete samlar vi in kollekt under sommarmötet. Alla bidrag mottages med tacksamhet!

Swish: 1231058940

Fler betalningssätt