Livesändningar

Videosändning

Lyssna och titta på sommarmötet 2020. Se när mötet sänds i programmet.

Söndag

YouTube

Radio

Här kan du ta del av våra möten direkt.


Alternativ om spelaren inte fungerar:
Alternativ 1 - Lyssna här
Alternativ 2 - Lyssna på Dalarnas fridsförenings hemsida

På Android kan exempelvis appen ServeStream användas.
Till ServeStream på Google Play

Sommarmötekollekt

På grund av de restriktioner som gäller under coronapandemin har intäkterna minskat samtidigt som en större del av kostnaderna rullar på som vanligt. För att täcka löpande kostnader samt kunna genomföra Guds rikes arbete samlar vi således in kollekt under sommarmötet. Alla bidrag mottages med tacksamhet!

Betala med Swish eller till SFC Plusgiro
Plusgiro: 495 34 23-3
Referens: Kollekt