Om oss

Så här tror vi

Grunden för vår tro är Bibelns ord och den lutherska bekännelsen. Det centrala i vår förkunnelse är predikan om Kristi lidande, död och uppståndelse samt hur en människa kan finna den nåderike Guden, alltså hur Gud rättfärdiggör en människa.

I gammellæstadianismen undervisas att det är Helig Ande som verkställer rättfärdiggörelsen genom evangeliet. En människa blir rättfärdig endast av tro, av nåd och genom Kristi förtjänst. Gud rättfärdiggör den syndiga i sin församling. Jesus har gett försoningens ämbete till församlingen och dess medlemmar. Ämbetet att förkunna evangeliet är den Helige Andes ämbete. Hans egna använder detta bemyndigande. När de förkunnar evangelium för alla skapade, förkunnar de också ordet om syndernas avlösning, som är evangeliets kärna. I evangeliet förkunnas syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Tron bygger på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.

Tron är Guds gåva. Gud har gett trons gåva till alla människor som föds till världen.

Dopet är det goda samvetets förbund med Gud. I dopet stärks barnets tro och barnet lyfts in i församlingens omvårdnad. En människa som fallit bort från dopets nådeförbund får tillbaka trons gåva genom bättring.

Bättringen är en sinnesförändring. Enligt Luther innebär det att man ångrar sig och lider för sina synders skull, men också att man får sina synder förlåtna i evangeliet, alltså syndernas avlösning. Förlåtelsen är evangeliets kärna.

Nattvarden är en minnesmåltid som Jesus har instiftat. Den är avsedd för troende, för att stärka tron.

Guds rike finns på jorden, enligt Jesu undervisning. På jorden är det ett nåderike och i himlen ett härlighetens rike. Guds församling är enhälligt i tro, lära och kärlek.