Stockholm

Stockholms fridsförening

Stockholms fridsförening har närmare 200 medlemmar. Till föreningen hör dessutom ett stort antal barn. Föreningen äger ett verksamhetshus i Tungelsta, där det arrangeras möten ungefär två gånger i månaden. Övriga helger hålls mötena i Svenska kyrkans lokaler i olika delar av Stor-Stockholm.

För barn- och ungdomar anordnas söndagsskola och bibelklass. För ungdomarna ordnas också diskussionskvällar som inleds med ett föredrag i något aktuellt tema.

För att samla in pengar till föreningens utgifter anordnas försäljningstillfällen, basarer, där bland annat bakverk, mat, handarbeten och lotter säljs.

Fridsföreningen har en egen hemsida med mötesprogram och kontaktinformation. Den finns här:
www.stockholmsfridsforening.se