Stockholm

Stockholms fridsförening

Stockholms fridsförening är en förening som ingår i Sveriges Fridsföreningars Centralorganisation, SFC. Föreningens syfte är bland annat att väcka och stimulera ett kristet trosliv, främja kristna levnadsvanor, folknykterhet, samhälls- och medborgaransvar och fosterlandskärlek samt öka respekten för arvet från äldre generationer. Väckelserörelsen verkar inom Svenska kyrkan.

Stockholms fridsförening har närmare 200 medlemmar. Till föreningen hör dessutom ett stort antal barn. Föreningen äger ett verksamhetshus i Tungelsta, där det arrangeras möten ungefär två gånger i månaden. Övriga helger hålls mötena i Svenska kyrkans lokaler i olika delar av Stor-Stockholm.

För barn- och ungdomar anordnas söndagsskola och bibelklass. För ungdomarna ordnas också diskussionskvällar som inleds med ett föredrag i något aktuellt tema.

För att samla in pengar till föreningens utgifter anordnas försäljningstillfällen, basarer, där bland annat bakverk, mat, handarbeten och lotter säljs.

Alla är välkomna till våra möten!