Om oss

Systerorganisationer

SFC har ett nära samarbete med sina systerorganisationer runt om i världen. Trots olika länder och namn på organisationer är tron densamma och arbetet gemensamt. Samarbetet mellan de olika centralorganisationerna består bland annat av predikantutbyte, gemensamt missionsarbete, publikationsarbete samt olika former av läger och ungdomsarbete.

Finland

SRK (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys)
Läs mer på srk.fi

Nordamerika

LLC (Laestadian Lutheran Church)
Läs mer på www.llchurch.org

Afrika och Sydamerika

Sedan början av 2000-talet har SFC i samarbete med systerorganisationerna SRK och LLC utfört missionsarbete till ett flertal länder i Afrika och Sydamerika. Exempel på länder där missionsarbete utförs är Togo, Ghana, Kenya, Gambia, Senegal, Rwanda, Sierra Leone, Guinea och Ecuador. I flera av dessa länder har formella organisationer bildats, som i sin tur ansvarar för de lokala verksamheterna. SFC har direkt samt via MW3 (Mission Work 3), som är SRK:s, LLC:s och SFC:s gemensamma missionsarbetskommitté, ett nära samarbete med dessa organisationer.