Sommarmöte 2023

SFC:s sommarmöte 2023

19-21 maj 2023
Gubbängsskolan, Stockholm

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till SFC:s Sommarmöte på Gubbängsskolan i Stockholm

Mottot för årets sommarmöte lyder: "Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud." (Jes 41:10)

Mötet börjar på fredag eftermiddag och avslutas på söndagen. På lördagskvällen firas nattvard i Finska kyrkan. På mötet tjänar predikanter från Finland, Sverige och USA.

Lasse Aho svarar på frågor angående logi:
lasse.aho78@gmail.com, +46704218459
Om ni planerar att komma till mötet med ett större sällskap ber vi er vänligen meddela detta till Lasse Aho i god tid. Även om ni ordnat logi på egen hand så behöver vi förbereda med rätt mängd kost till mötesgästerna.

Vi ber att Gud välsignar mötet och stärker de sina med evangeliet. Vi välkomnar även sökande människor att lyssna och att ta emot syndernas förlåtelse och på så vis komma in på den väg vars destination är ett evigt liv i himlen.

Lyssna på direktsändning här eller arkivet.