Om oss

Om SFC

I slutet av 1960-talet flyttade många familjer till Sverige från Finland, där de allra flesta troende har sina rötter. 1965 bildades den första fridsföreningen i Stockholm och sedan dess har det blivit totalt fem medlemsföreningar i Sverige och en i Norges huvudstad Oslo. I dag är det sammantaget cirka 500 medlemmar i fridsföreningarna och därtill ett stort antal barn.

1970 grundades en missionskommitté som hade till uppgift att anordna möten i Sverige. 1973 övergick kommittén till att bli ett sammanlänkande organ för de svenska fridsföreningarna, och fick namnet Sveriges Fridsföreningar. År 1981 bildades SFC, Sveriges Fridsföreningars Centralorganisation.

SFC har det övergripande ansvaret för att andaktsmöten och olika former av barn- och ungdomsarbete anordnas i Sverige och Norge. Arbetet utförs till stor del av de lokala medlemsföreningarna. Ett av SFC:s arbetsutskotts viktigaste uppgifter är att organisera missionsmöten i Sverige och Norge. Predikanter från Sverige medverkar också på missionsresor på andra håll i världen. Lägerverksamhet och publikationsarbete är annat viktigt arbete som SFC organiserar.

Verksamheten bedrevs till en början på finska, men har mer och mer övergått till att vara tvåspråkig, med hjälp av tolkning till svenska eller finska. Numera sker en stor del av barn- och ungdomsarbetet huvudsakligen på svenska. Även mötespredikningar hålls på svenska i viss mån.

Behovet av svenskspråkiga publikationer är stort. För att främja framtagningen av texter och ljudupptagningar på svenska har SFC under 2010 bildat ett publikationsutskott som ansvarar för produktionen av svenskspråkiga publikationer.

SFC:s syfte är att väcka och stimulera kristet trosliv hos allmänheten samt framhålla kristna moraliska levnadsvanor, folknykterhet, samhälls- och medborgaransvar, kärlek till det egna landet och respekt för arvet från äldre generationer. Väckelserörelsen verkar inom den evangelisk-lutherska kyrkan.