Om oss

Missionsarbete

SFC deltar tillsammans med den finska systerorganisationen SRK och den amerikanska LLC i gemensamt missionsarbete. 2015 grundades MW3 (Mission Work 3), som är ovan nämnda tre systerorganisationers gemensamma missionskommitté. Vidare utförs predikantutbyte mellan systerorganisationerna.

I Norden utförs missionsarbetet tillsammans med den finska systerorganisationen SRK.