Oslo

Oslos och omnejds fridsförening

Redan i slutet av 80-talet anordnades gammellæstadianska andaktsmöten i Oslo. Då fanns ett fåtal troende i Oslo. Under 90-talet flyttade ett stort antal arbetsinvandrare in från Finland, varav de flesta var ungdomar och unga familjer. Mötesverksamheten organiserades så småningom och en fridsförening grundades 2001. Fridsföreningen blev medlem av SFC 2004. En stor del av de finska arbetsinvandrarna har flyttat tillbaka, och från att ha varit 75-90 som mest, är medlemsantalet idag omkring 30.

Andaktsmöten anordnas en gång i månaden i Oslos och omkringliggande församlingars lokaler. Predikanterna kommer från den finska centralorganisationen, SRK, och från SFC. Predikningarna hålls vanligtvis på finska och översätts vid behov till norska. Föreningen anordnar också sångmöten, söndagsskola, bibelklass, diskussionskvällar för ungdomar, aktivitetskvällar och basarer.

Fridsföreningen har en egen hemsida med mötesprogram och kontaktinformation. Den finns här:
www.oslofredsforening.net