Sommarmöte 2020

SFC:s sommarmöte 2020

22 – 24 maj 2020
Sänds endast via internet

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till att lyssna och följa SFC:s Sommarmöte via Internet

Mötets motto lyder. "Herren är min tillflykt och min borg". Ps 91:2. Mottot talar om den Högstes beskydd. Särskilt i tider som dessa är det tryggt att veta, att Gud känner dig och håller allt i Hans starka och trygga händer.

På grund av den rådande pandemin och de restriktioner som den medför, kommer sommarmötet denna gång endast att sändas via Internet. Sändningarna sker från Dalarna. Som åhörare kan du lyssna varhelst du befinner dig – hemma eller kanske någonstans i naturen. Predikningarna och anförandet framförs på svenska och finska. Söndagsskolan på svenska.

Vi ber att Gud välsignar mötet och stärker de sina med evangeliet. Vi välkomnar även sökande människor att lyssna och att ta emot syndernas förlåtelse och på så vis komma in på den väg vars destination är ett evigt liv i himlen.

Lyssna på direktsändning här eller arkivet.

Kollekt

På grund av de restriktioner som gäller under coronapandemin har intäkterna minskat samtidigt som en större del av kostnaderna rullar på som vanligt. För att täcka löpande kostnader samt kunna genomföra Guds rikes arbete samlar vi således in kollekt under sommarmötet. Alla bidrag mottages med tacksamhet!

Betala med Swish eller till SFC Plusgiro
Plusgiro: 495 34 23-3
Referens: Kollekt