Norrbotten

Norrbottens fridsförening

Norrbottens fridsförening grundades 1978. Föreningens ändamål är att anordna andaktsmöten i norra Sverige. Föreningen har 37 medlemmar, varav de flesta bor i Luelå- och Kalixtrakten. Mötena hålls oftast i Hertsökyrkan i Luleå och i Kalix prästgård och församlingsgård. Föreningen arrangerar 12 möten per år. Dessutom genomför SFC två missionsresor om fyra resdagar, en på våren och en på hösten. Finlands fridsföreningars centralorganisation, SRK, anordnar missionsresor till Norrbotten, medräknat Kiruna och Junosuando. Dessa resor omfattar tolv resdagar per år. Föreningen arrangerar också sångmöten och söndagsskola. I Haparanda kyrka hålls SFC:s möte på Kristi himmelsfärdsdag.

Kontakt: info@sfcorg.se