Om oss

Publikationer

Publikationsarbetet

SFC har under åren gett ut ett antal böcker och ljudupptagningar. De böcker som getts ut är till stor del översättningar av publikationer från den finska systerföreningen SRK. SFC gav också ut sångboken Sions sånger och psalmer 1991. Under åren har även ett antal kassetter och CD:n med sånger och psalmer samt predikningar getts ut.

Behovet av svenskspråkiga publikationer har ökat under åren. År 2010 bildade därför SFC ett publikationsutskott, som har till uppdrag att ta fram material i form av ljudupptagningar och böcker. Publikationsarbetet genomförs ideellt i självständiga projektgrupper.

Sedan publikationsutskottets bildande har SFC kunnat ge ut ett flertal ljudinspelningar och böcker. Sommaren 2017 gavs dessutom en digital sångbok ut med totalt 202 sånger och psalmer. Arbetet med den digitala sångboken hade då pågått sedan 2010. Som i den tidigare sångboken är de flesta sångerna översättningar av Sions sånger från SRK:s sångbok. Under våren 2020 har en bok om SFC:s 50-åriga historia blivit klar. Boken heter Guds rikes medborgare i Sverige. Det är en intressant och tilltalande, tvåspråkig publikation med en hel del bilder.

Publikationsutskottets planer inför framtiden är att ge ut fler ungdomsböcker och cd-skivor samt böcker för barn och familjer.

Du hittar våra publikationer under menyn Webbshop.