Om oss

Möten

Det mest centrala i SFC:s verksamhet är våra andaktsmöten som är öppna för alla och samlar människor i alla åldrar. Andaktsmötena arrangeras regelbundet av de lokala fridsföreningarna och hålls i egna möteslokaler, men ibland även i enskilda hem. Eftersom vi är en väckelserörelse inom Svenska kyrkan, håller vi även möten och gudstjänster i kyrkor eller församlingshem. Vi tar också del av kyrkans egna gudstjänster. Dalarnas och Stockholms fridsföreningar har egna möteslokaler, eller fridsföreningshus, som de även kallas.

SFC:s första sommarmöte anordnades i Dalarna 1985 och har sedan dess arrangerats årligen av olika fridsföreningar. Sommarmötet är SFC:s största årliga evenemang.

SFC har som främsta uppgift att utföra missionsarbete. Detta arbete gör vi i ett nära samarbete med våra systerorganisationer SRK i Finland och LLC i Nordamerika. Predikanter från Finland gör regelbundet missionsresor till olika platser i både Sverige och Norge. Även nordamerikanska predikanter besöker Sverige årligen. Omvänt reser predikanter från Sverige vid olika tillfällen för att predika på möten i Finland, Norge och Nordamerika. Detta predikantutbyte är viktigt för de troende på olika håll i världen.