Om oss

Stöd

Stöd vår verksamhet

Du kan stödja SFC genom:


Plusgiro 495 34 23-3


IBAN SE1095000099604249534233
Mottagare: SFC, Sveriges Fridsföreningars Centralorganisation


Betalning med Swish till olika ändamål.

Kollekt
Du kan delta i kollekt till förmån för SFC genom att betala önskat belopp till detta nummer.

Lägerverksamhet

Du kan stödja SFC:s lägerverksamhet genom att betala önskat belopp till detta nummer. Skriv ”gåva” i meddelandefältet. Gåvor och frivilligarbete möjliggör att avgifterna hålls nere och därmed ges flera möjlighet att deltaga på läger.
När du deltar i ett av SFC ordnat läger kan du betala din lägeravgift på detta nummer. Skriv namn/namnen på deltagare i meddelandefältet.

Publikationer
Till detta nummer kan du betala bok eller CD som du köpt från SFC. Ange i meddelandefältet bokens/CD namn samt antal exemplar ifall du köpt flera.

Allmän gåva till verksamheten
Du kan genom att betala ett önskat belopp till detta nummer stödja SFC:s verksamhet i stort. Allmänna gåvor behövs för att upprätthålla verksamheten.

Utlandsmission och humanitär hjälp
Du kan genom att betala ett önskat belopp till detta nummer stödja Utlandsmission och humanitär hjälp. Gåvan kommer att riktas till arbete som utförts genom SRK / LLC i målländerna. Donationerna kommer att stödja missionsarbete samt verksamheten i lokala församlingar såsom möten och söndagsskolor. Humanitärt bistånd hjälper dem som lider av fattigdom eller andra nödsituationer. Biståndet riktar sig till grundläggande försörjning, speciella krissituationer, barns skolgång, yrkesutbildning och vid fall av sjukdom och död.


Tack för ditt stöd.