Dalarna

Dalarnas fridsförening

På vår hemsida kan du läsa mer om oss och även lyssna till våra möten.

Dalarnas fridsförening är en förening som ingår i Sveriges Fridsföreningars Centralorganisation, SFC. Föreningens syfte är bland annat att väcka och stimulera ett kristet trosliv, främja kristna levnadsvanor, folknykterhet, samhälls- och medborgaransvar och fosterlandskärlek samt öka respekten för arvet från äldre generationer. Väckelserörelsen verkar inom Svenska kyrkan.

Dalarnas fridsförening, som grundades 1970, har 210 medlemmar. Till föreningen hör dessutom ett stort antal barn. Föreningen äger ett verksamhetshus i Bodarna i Gagnefs
kommun, där det arrangeras möten på fredagar och söndagar. Dalarnas fridsförening anordnar möten även i Borlänge och i Gävle några gånger varje år. Dessutom är föreningen med och arrangerar en kyrksöndag per år i Mockfjärds och Gagnefs kyrka. Fridsföreningen deltar också i kyrkans gudstjänster och arrangerar egna mässor i kyrkan.

Dalarnas fridsförening har en mycket livlig verksamhet. För barn- och ungdomar anordnas söndagsskola och bibelklass varje vecka. För de äldre ungdomarna ordnas aktiviteter med bland annat bibelstudier, sång och diskussioner på fredagskvällar. För de minsta barnen ordnas barntimmeverksamhet två gånger i månaden. Pensionärerna träffas en gång i månaden. För att samla in pengar till föreningens utgifter anordnas välbesökta försäljningstillfällen, basarer, där bland annat bakverk, mat, handarbeten och lotter säljs.

Dalarnas fridsförening är en förening som ingår i Sveriges Fridsföreningars Centralorganisation, SFC. Föreningens syfte är bland annat att väcka och stimulera ett kristet trosliv, främja kristna levnadsvanor, folknykterhet, samhälls- och medborgaransvar och fosterlandskärlek samt öka respekten för arvet från äldre generationer. Väckelserörelsen verkar inom Svenska kyrkan.

Alla är välkomna till våra möten!