Aktuellt

feb 14, 2024

Kingdom of Peace

Kingdomofpeace.net – Webbplats för internationellt missionärsarbete har lanserats

"Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet." Mark 1:15
Tiotusentals människor söker förlåtelse för sina synder för att därigenom få sinnesfrid och duga inför Gud. Om du är en av dem bör du besöka: kingdomofpeace.net

De Gammelleastadianska kristna har i sitt internationella missionsarbete lanserat en webbsida på adressen kingdomofpeace.net. Bakom projektet står SRK och systerorganisationerna SFC från Sverige och LLC från Nordamerika.

Varje månad söker tiotusentals människor på internets sökmotorer efter information om var man kan finna Guds rike, vad omvändelse innebär och hur man får syndernas förlåtelse. Den nya webbplatsen svarar mot detta behov. Syftet med sidorna är att erbjuda Guds ords lära tillgänglig för människor runt om i världen som är intresserade av trosfrågor och att kalla dem att höra ordet och till personlig omvändelse.

Webbplatsen innehåller både kristet doktrinärt innehåll och personliga berättelser i form av bilder, texter, ljud och videor. Målet är att det i framtiden även ska vara möjligt att lyssna på predikningar på olika språk i realtid på webbplatsen. Till en början kommer webbplatsen och dess innehåll endast att vara på engelska, men i framtiden kommer den också att betjäna besökare på andra språk.

Strävan är att förbättra webbplatsens synlighet genom sökmotoroptimering. Detta innebär att målet är att göra kingdomofpeace.net till ett av de första sökresultaten för den som söker information med hjälp av vissa givna sökord. För att sökmotorernas algoritmer ska börja notera sidan och erbjuda dess innehåll till så många som möjligt som är intresserade av trosfrågor, välkomnas besökare att utforska webbplatsen och dela den i sina egna kanaler. För att stödja webbplatsens syfte har även Instagram-, Facebook- och YouTube-konton skapats, vars uppdateringar leder fridssökande till webbplatsen. Dessa bör också beaktas.

Webbplatsen är i huvudsak utvecklad av en arbetsgrupp bestående av frivilliga.

Hemsida: kingdomofpeace.net
YouTube: @kingdomofpeaceonearth
Facebook-sidans namn: Kingdom of Peace on Earth
Instagram-kontots namn: Kingdom of Peace on Earth

Mer information: SRK:s sakkunnig inom missionsarbete Miika Kopperoinen, miika.kopperoinen@srk.fi, +358 50 3309986

Aktuellt