Aktuellt

jun 22, 2021

SFC sommarmöte på nätet – 50 års-firande flyttas ett år framåt

SFC sommarmöte anordnas för andra gången som ett digitalt möte, p.g.a. den osäkra situationen med pandemin. Mötet sänds från Dalarna 13-15/8.2021. Mötets motto är: ”De som litar till Herren får ny kraft.” (Jes. 40:31)

Det är fortfarande svårt att anordna större sammankomster. Således måste vi anordna större möten online. Vi tackar Gud för den möjlighet som de tekniska framstegen ger oss. Guds barn får sin styrka från Guds ord, dess predikan, det goda budskapet om evangeliet, men också av att vara tillsammans. Många har förmodligen upplevt trötthet och kanske ångest under pandemin. Vår tro har prövats. Jesajas ord påminner oss om att Gud aldrig överger de sina, utan ger sin kraft till dem som väntar på Honom.

Vi ber om Guds välsignelse till vårt sommarmöte, så att Hans röst ska stärka troende och kalla de som kommit vilse.

SFC 50 årsjubileumsfirande flyttas fram ytterligare ett år. Om situationen så tillåter, anordnas sommarmötet och 50 årsjubileumsfirandet nästa år den 27-29/5 i Dalarna.

Aktuellt