Sommarmöte 2023

Kollekt

För att täcka löpande kostnader samt kunna genomföra Guds rikes arbete samlar vi in kollekt under sommarmötet. Alla bidrag mottages med tacksamhet!

Betala med Swish eller till SFC Plusgiro
Plusgiro: 495 34 23-3
Referens: Kollekt

Swish: 1231058940