Stockholm

Program

Info gällande Covid-19/corona virus:

Dalarnas fridsförening kommer att anordna internet-möten varje söndag kl 15:00. Varannan Söndag kommer det att hållas två predikningar och varannan en predikan samt söndagsskola. Predikningarna kommer att vara tvåspråkiga medan söndagsskolan blir på svenska.

Sändningarna hittar du på:

Dalarnas Fridsförenings webbradio

Föranmälan

Till kommande möten krävs föranmälan. Detta på grund av att vi ska kunna följa rekommendationerna om max. 50 personer i sammankomster. Man anmäler sig genom att registrera e-post och/eller telefonnummer. Ange ert eller er familjs namn och antal deltagare. Detta för att kunna spåra vid ev. smittspridning. Om du tillhör riskgruppen eller känner dig minsta sjuk. Stanna hemma.

Klicka på länken för att komma till föranmälan: bok.ai/fH6g6U

söndag 08 augusti 14:00 Möte med en predikan Finska kyrkan Lyssna
söndag 22 augusti 14:00 Möte med en predikan Finska kyrkan Lyssna
söndag 29 augusti 14:00 Möte med en predikan Finska kyrkan Lyssna