Aktuellt

nov 19, 2021

En ny sångboksapplikation för Sions sånger och psalmer

SFC har tillsammans med sina systerorganisationer SRK och LLC lanserat en ny sångboksapplikation för mobiltelefoner. Appen kan laddas ner från Google Play och App Store. Denna ersätter de tidigare sångboksapplikationerna.

Läs mer och köp sångboken här

Själva grund-applikationen är gratis. När den installerats köper och laddar man enkelt ner det innehåll som önskas. Det görs inom appen och hittas enkelt via menyn. Där hittar man SRK:s finska, LLC:s engelska och vår egen, dvs SFC:s svenska sångbok. Det går även att ladda ner melodier och noter till sångerna.

SFC:s sångbokskommitté har under några år arbetat med en uppdatering av sångerna och psalmerna i sångboken. Planen är att släppa dessa under våren 2022. Samtidigt med dessa kommer även några nya sånger och psalmer. För den som köpt och laddat ner det svenska innehållet i applikationen ingår uppdateringarna i köpet. Således behöver man inte betala dessa en gång till.
Vi önskar er givande sångstunder!
SFC:s sångbokskommitté

Läs mer och köp sångboken här

Aktuellt