Aktuellt

maj 15, 2020

SFC fyller 50 år i år – vi firar det om ett år

Det gångna året har visat oss alla, att det inte endast är frågan om vackra ord, när vi i samband med att vi gör upp planer säger – om Gud så vill. I år har inte Gud låtit allt ske, så som vi själva har planerat. Detta har vi fått erfara även i SFC:s verksamhet.

SFC:s 50-årsjubileumsmöte flyttades till nästa år. Alltså, om Gud så vill, firar vi SFC:s 50-årsjubileum i Dalarna, under Kristihimmelsfärdshelgen om ett år. SFC:s historiebok blev färdig i god tid, redan denna vår. Boken heter ”Guds rikes medborgare i Sverige”. Avsikten är att börja sälja den redan nu i år, men den kommer att publiceras formellt först om ett år. Det är en väldigt intressant och tilltalande, tvåspråkig publikation med en hel del bilder.

Predikanterna inför årets sommarmöte var naturligtvis inbjudna och om det bara är möjligt kommer de att betjäna nästa år istället. Likaledes är hela vår mötesorganisation mer eller mindre färdig inför sommarmötet nästa år. Vi hade väntat en hel del mötesgäster till vårt jubileumsmöte och vi hoppas, att vi får hit er alla nästa år istället.

Årets sommarmöte kommer att sändas via internet istället. Avsikten är att sända några tvåspråkiga predikningar under tre dagar samt givetvis även bekanta Sions sånger och psalmer. Må dessa möten stärka Guds barn och bjuda in sådana till Guds rike, som förlorat gemenskapen med sin Gud.
Tvåspråkiga möten sänds från Dalarnas fridsförening via internet under söndagarna. Särskilt svenskspråkigt program finns även för våra barn och ungdomar.

Om Gud vill – nästa år i Dalarna!

På SFC:s styrelses vägnar
Timo Löppönen

Aktuellt