"Se, Guds tält står bland människorna."

Upp 21:3

Så här tror vi

Välkommen

Här kan du lyssna till våra möten och bekanta dig med oss och våra medlemsföreningar.

SFC har det övergripande ansvaret för andaktsmöten, missionsarbete och olika former av barn- och ungdomsarbete samt utgivning av publikationer som utförs av den gammallaestadianska väckelserörelsen i Sverige och Norge.

Vår lära bygger på bibeln, vars kärna är förkunnelsen om syndernas förlåtelse. "Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!" Mark 1:15

Aktuellt

feb 21, 2023

SFC:s sommarmöte 2023

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till SFC:s Sommarmöte på Gubbängsskolan i Stockholm Mer information finns här fridsforening.se/sommarmoten/2023

Läs mer

apr 18, 2022

SFC:s sommarmöte 2022

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till SFC:s Sommarmöte på Mockfjärdskolan i Dalarna Mer information finns här fridsforening.se/sommarmoten/2022

Läs mer