"Se, Guds tält står bland människorna."

Upp 21:3

Så här tror vi

Välkommen

Här kan du lyssna till våra möten och bekanta dig med oss och våra medlemsföreningar.

SFC har det övergripande ansvaret för andaktsmöten, missionsarbete och olika former av barn- och ungdomsarbete samt utgivning av publikationer som utförs av den gammallaestadianska väckelserörelsen i Sverige och Norge.

Vår lära bygger på bibeln, vars kärna är förkunnelsen om syndernas förlåtelse. "Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!" Mark 1:15

Aktuellt

15.05.2020

SFC fyller 50 år i år – vi firar det om ett år

Det gångna året har visat oss alla, att det inte endast är frågan om vackra ord, när vi i samband med att vi gör upp planer säger – om Gud så vill. I år har inte Gud låtit allt ske, så som vi själva har planerat. …

Läs mer