Mälardalen

Mälardalens fridsförening

Mälardalens fridsförening, som tidigare gick under namnet Eskilstuna och omnejds fridsförening, grundades 1970. Medlemsantalet har växlat under årens lopp. Idag har föreningen ca 20 medlemmar. Föreningens verksamhetsområde breder ut sig över området Skinnskatteberg-Västerås-Eskilstuna-Motala. Möten anordnas på alla dessa orter, men huvudsakligen i Eskilstuna.

Föreningen har ingen egen predikant, utan de flesta mötena organiseras av SFC. Till de möten som fridsföreningen själv anordnar bjuder man in predikanter från andra orter. Möten hålls i Svenska kyrkans lokaler två gånger i månaden. Till de barn och ungdomar som bor i föreningens område arrangeras barntimmeverksamhet och bibelklass samt annan verksamhet när möjligheter ges.

Kontakt: info@sfcorg.se