Dalarna

Historia

Den levande kristenheten har nått Dalarna genom människor som flyttade hit under 1950-talet. De första mötena hölls i Borlänge under mitten av 60-talet. Predikanter kallades från Finland. Möten hölls i hemmen och i kyrkans församlingslokaler. 1970 beslutades om bildandet av en fridsförening som fick namnet Borlänge och dess omnejds Fridsförening. Senare har detta namn ändrats till Dalarnas Fridsförening. Vid mötet för föreningens grundande fanns 13 vuxna och därutöver barn närvarande. Flyttvågen från Finland fortsatte och föreningen växte även inifrån. I slutet av 1982 uppgick medlemsantalet till 80 personer. 1983 köpte fridsföreningen en gammal skola i Bodarna, Gagnef. Efter ett år av hårt arbete, pingsten 1984, firades invigningen av den nya möteslokalen. Lokalerna har byggts ut ytterligare sedan dess. Fridsföreningen har idag ca. 210 medlemmar. Den tvåspråkiga verksamheten är mångsidig och livlig.

Föreningens sammankomster är öppna för alla.

Välkomna!