Dalarna

Verksamhet

Möten
Andaktsmötena är föreningens viktigaste verksamhetsform. De består av predikningar och psalmer samt Sions sånger. Mellan predikningarna är det paus med fika och umgänge. En väsentlig del i predikningarna är budskapet om Guds rike, bättringen och syndernas förlåtelse.

Barn- och ungdomsarbetet
Barn- och ungdomsarbetet har en hög prioritet i fridsföreningens verksamhet och anses vara en viktig del av Guds rikes arbete. Det stödjer hemmen i deras barnuppfostran. Centrala delar av verksamheten är barntimmarna, söndagsskolorna och bibelklasserna.

Barntimmarna
Barntimmarna är avsedda för barn under skolåldern. Man samlas i möteslokalen på lördagar kl. 11.00. Först har man en liten bibellektion och därefter leker och pysslar man.

Söndagsskolorna
På söndagarna kl. 10.00 har man söndagsskola för barn i åldern fyra till nio år. Mockfjärd, Djurås och Bäsna har varsin barngrupp. Söndagsskolan leds av en lärare som på ett enkelt vis behandlar en i förväg bestämd Bibelberättelse eller något annat tema.

Bibelklasserna
Bibelklasserna är avsedda för ungdomar från 10 – 14 år samt över konfirmationsåldern. Under Bibelklasserna fördjupar man sig i Bibelns berättelser samt behandlar ungdomars angelägenheter och livsfrågor med utgångspunkt från Bibeln och den personliga tron.

Basarer
Genom att anordna basarer samlar man in medel till Guds rikes arbete. En grupp i taget ansvarar för varje basar. Man säljer bröd, bakelser, handarbeten, bär mm. Basarerna anordnas 6 – 7 ggr per år. Varmt välkomna!

Pysselstund
Pysselstunden är en cirkel som är avsedd för små barn och deras mammor. Cirkeln samlas i fridsföreningens lokaler på torsdagarna.

De äldres cirkel
Cirkeln verkar uppiggande för äldre och ensamstående. Man har alltid en predikan. Sedan fikar man, umgås och har lotterier. Cirkeldeltagarna gör även utflykter.